همراه شما، هر کجا که باشید.

آلتون طب با تکیه بر نمایندگان مجرب خود در استان های مختلف آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان در سراسر کشور می باشد.

نام نماینده

آقای محمد جعفری

شرکت

شركت پيام آوران سلامت پايدار

استان

تهران

نام نماینده

آقای سید محمد آدمن

شرکت

شرکت سیوان طب نادین

استان

تهران

نام نماینده

خانم نسرین رستمی

شرکت

شركت سولار پزشكي پارسا

استان

البرز و همدان

نام نماینده

آقای مهدی عطار

شرکت

تجهيزات پزشكي طب و جراح

استان

فارس

نام نماینده

خانم فاطمه رزمخواه

شرکت

نماینده مستقل

استان

آذربایجان شرقی

نام نماینده

آقای مسیح اخوان

شرکت

شركت سامان افراز نوآور

استان

اصفهان

نام نماینده

خانم فاطمه تقوی

شرکت

شركت صنوبر گستر كاسپين

استان

مازندران و گلستان

نام نماینده

خانم فاطمه تقوی

شرکت

تجهيزات پزشكي و بيمارستاني سپيدار

استان

هرمزگان

نام نماینده

آقای سیروس مریدیان

شرکت

شرکت مه پردیس جنوب

استان

خوزستان