برچسب برگی شناسایی ابزار

برچسب برگی شناسایی ابزار برای سازماندهی و شناسایی ابزار در هنگام پردازش ابزارهای استریل و بخش های مختلف استفاده می شود. استفاده از برچسب برگی ابزار باعث می شود تا شناسایی و سازماندهی ابزار به صورت موثر صورت گیرد و زمان و هزینه صرفه جویی شود

برچسب برگی شناسایی ابزار:

برچسب برگی شناسایی ابزار برای سازماندهی و شناسایی ابزار در هنگام پردازش ابزارهای استریل و بخش های مختلف استفاده می شود. استفاده از برچسب برگی ابزار باعث می شود تا شناسایی و سازماندهی ابزار به صورت موثر صورت گیرد و زمان و هزینه صرفه جویی شود

ویژگی ها:

  • استفاده آسان
  • سازگار با استریلیزاسیون بخار

ایران کد: 2132620986220058

دانلود کاتالوگ محصول

تعداد در بسته : 1 عدد در هر بسته
تاریخ انقضا : 36 ماه بعد از تولید