نوار چسب پلاسما STTP-101

چسب استریلایزر پلاسما برای استفاده جهت بسته بندی ابزارهایی که قرار است توسط روش پلاسما استریل شوند، طراحی شده است. در روش استریل پلاسما، گاز پراکسید هیدروژن تحت تاثیر میدان انرژی به حالت پلاسما تبدیل شده و پلاسمای ایجادشده، پروتئین میکروارگانیسم ها را منعقد میکند. بدلیل جذب پراکسید هیدوژن (آب اکسیژنه) توسط محصولات سلولزی، از کاغذ یا سایر محصولات پایه سلولز استفاده نمی شود. چسب بسته بندی و پوشش بسته بندی روش پلاسما معمولا از محصولات پایه پلیمری ساخته می شود.

 

نوار چسب پلاسما:

چسب استریلایزر پلاسما برای استفاده جهت بسته بندی ابزارهایی که قرار است توسط روش پلاسما استریل شوند، طراحی شده است. در روش استریل پلاسما، گاز پراکسید هیدروژن تحت تاثیر میدان انرژی به حالت پلاسما تبدیل شده و پلاسمای ایجادشده، پروتئین میکروارگانیسم ها را منعقد میکند. بدلیل جذب پراکسید هیدوژن (آب اکسیژنه) توسط محصولات سلولزی، از کاغذ یا سایر محصولات پایه سلولز استفاده نمی شود. چسب بسته بندی و پوشش بسته بندی روش پلاسما معمولا از محصولات پایه پلیمری ساخته می شود.

 

ویژگی ها ی نوار چسب پلاسما:

 • کد محصول : STTP-101
 • نوار چسب اندیکاتور TYPE 1 مطابق با استاندارد ISO 11140-1
 • نوار پلیمری
 • طراحی شده برای روش استریل با پلاسما VH2O2
 • تغییر رنگ از آبی به صورتی یا قرمز
 • بدون سرب و سایر فلزات سنگین
 • طول رول 25 متر
 • عرض 25 میلی متر
 • جزء زباله های عفونی محسوب نمیشود
 • تایید شده برای استفاده در چندین سیستم استریلیزاسیون پراکساید هیدروژن از جمله :
  • V-PRO
  • STERRAD
  • CISA
  • RENOSEM
  • HUMAN MEDITEK
  • CASP
  • TUTTNAUER

 

IRC 3926203093779850
GTIN 8719992310531
ایرانکد 2132127986220009

 

 

 

شرایط نگهداری :
در دمــای اتاق10 -38درجــه ســانیت گــراد  و
رطوبــت 10-70 %و دور از عوامــل اکســیدکننده،
ضـد عفونـی کننـده وسـایر مایعـات نگهـداری
شــود.
دور از نور خورشید نگهداری شود.
پــس از اســتریل نگهــداری آن شــرایط ویــژه ای
نــدارد.

 

دانلود کاتالوگ محصول

 

تعداد در کارتن: 24 عدد

حداقل سفارش: یک رول

تاریخ انقضا: 36 ماه بعد از تولید

برند: Sterdoc هلند