تست پروتئین STWC-112

این اندیکاتور برای تشخیص میزان اثربخشی فرایند شستشوی ابزار جراحی استفاده می‏شود. باقی ماندن پروتئین بر روی ابزار های جراحی نشان از وجود میکرو ارگانیسم ها و در نتیجه مناسب نبودن فرایند شستشو است. همچنین وجود این ذرات پروتئینی بر روی ابزار پزشکی همواره با خطر انتقال آلودگی و عفونت همراه است. تست پروتئین Sterdoc توانایی تشخیص ذرات پروتئینی حتی با غلظت بسیارکم (20ppm)را دارد. به کمک تغییر رنگ این تست می‏توانید به راحتی از وجود پروتئین مطلع شوید.

تست پروتئین STWC-112

استریلیزاسیون عالی برای جلوگیری از عفونت ها به فرایند شستشوی عالی نیاز دارد. قبل از بسته بندی و استریلیزاسیون ، باید تمام وسایل به دقت تمیز شوند.

از نظر منطقی، بررسی کیفیت شست و شو با بازرسی بصری امکان پذیر نیست. بیشتر جرم و بافت های باقیمانده روی ابزار جراحی دارای پروتئین هستند، اینها نیز جزء میکروارگانیسم ها محسوب می شوند. اگر شستن دستی یا دستگاه های (ست شور) بتوانند پروتئین را از ابزار تمیز کنند، مرحله شستشو با موفقیت انجام شده و ابزارها آماده برای بسته بندی برای فرآیند استریلیزاسیون می شوند.

تست پروتئین STWC-112  برای تشخیص میزان اثربخشی فرایند شستشوی ابزار جراحی استفاده می‏شود. باقی ماندن پروتئین بر روی ابزار های جراحی نشان از وجود میکرو ارگانیسم ها و در نتیجه مناسب نبودن فرایند شستشو است. همچنین وجود این ذرات پروتئینی بر روی ابزار پزشکی همواره با خطر انتقال آلودگی و عفونت همراه است. تست پروتئین Sterdoc توانایی تشخیص ذرات پروتئینی حتی با غلظت بسیارکم (20ppm)را دارد. به کمک تغییر رنگ این تست می‏توانید به راحتی از وجود پروتئین مطلع شوید.

 

IRC 3554203234278697
ایران کد 2132620986220031
GTIN 8719325863031

 

دانلود کاتالوگ محصول

تعداد در بسته:

25 عدد در هر بسته

تاریخ انقضا:

24 ماه بعد از تولید

برند:

Sterdoc هلند