اندیکاتور بیولوژیکال نواری Spore-Strips

اندیکاتور بیولوژیکال Spore-Strips یک اندیکاتور بیولوژیکال نواری کاغذی است که برای نظارت بر استریلیزاسیون بخار، درجه حرارت-پائین بخار فرمالدئید، اتیلن اکساید، گرمای خشک، دی اکسید کلر (Chlorine dioxide) و فرآیندهای استریلیزاسیون صنعتی اشعه گاما مورد استفاده قرار میگیرد.

 

اندیکاتور بیولوژیکال نواری Spore-Strips:

اندیکاتور بیولوژیکال Spore-Strips یک اندیکاتور بیولوژیکال نواری کاغذی است که برای نظارت بر استریلیزاسیون بخار، درجه حرارت-پائین بخار فرمالدئید، اتیلن اکساید، گرمای خشک، دی اکسید کلر (Chlorine dioxide) و فرآیندهای استریلیزاسیون صنعتی اشعه گاما مورد استفاده قرار میگیرد.

 

ایران کد: 2132620986220050

GTIN: 8719992310265

IRC: 4264141652612727

 

عداد در کارتن: 20 بسته

تعداد در بسته: 100 اندیکاتور

حداقل سفارش: یک بسته (100 عدد)

تاریخ انقضا: 36 ماه بعد از تولید

برند: Sterdoc هلند